Energideklaration

När en byggnad eller andel i en byggnad säljs, skall ägaren se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år, enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk. 

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader och självklart för att upplysa och informera kommande ägare om byggnadens energistatus. Vi hjälper byggnadsägaren med energibesiktning och upprättar en energideklaration.

Bor du i ett miljövänligt och energieffektivt hus? Ta reda på vilken energiklass ditt hus har och spara upp till 0,10% på ditt bolån!

 

4311.Annons.736x.jpg    

Vi har certifierade energiexperter.

Umeå rådhuset