2-års besiktning eller §59 besiktning

En 2-års besiktning utförs enligt AB 04, ABT 06 eller ABS 09 beroende på förhållande mellan parter.

Vid konsumententreprenader (ABS 09) utförs besiktningen inom 2 år efter slutbesiktningen och det ligger på beställarens (byggnadsägarens) ansvar att den utförs. Besiktningen utförs för att eventuella reklamationer skall kunna utföras inom 2 år, vilket är garantitiden för arbeten och de flesta produkter som installerats. Besiktningsmannen undersöker sådant som har hänt under reklamationstiden dvs. efter godkänd slutbesiktningen.

 

Vi har personcertifierad personal av SP SITAC.

Vi är godkända av SBR och medlem i besiktningsgruppen.