Lägenhetsbesiktning

Vid köp av en bostadsrättslägenhet har köparen undersökningsplikt enligt köplagen. 

Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Ändamålet med en lägenhetsbesiktning för köparen är att undersöka lägenhetens skick innan överlåtelse.

Resultat från besiktningen redovisas i ett besiktningsutlåtande. Utlåtandet kan utgöra en del eller ett hjälpmedel av den undersökning av lägenheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med ett lägenhetsköp. 

 

Vi är godkända av SBR och medlem i överlåtelsebesiktningsgruppen.