Integritetspolicy

Vi som jobbar på Bosyn följer gällande lagstiftningar och branschregler om integritet. I enlighet med upprättad integritetspolicy förbinder vi oss att behandla personlig information konfidentiellt.

GDPR är gällande dataskyddsförordning i EU och som började gälla från och med den 25 maj 2018. Lagen är till för att skydda personuppgifter och skapa restriktioner som är fördelaktiga samt stärker rättigheter för den enskildes personliga integritet. 

För mer omfattande information om dataskyddsförordningen hänvisar vi till Datainspektion hemsida: https: //www.datainspektionen.se

Vi arbetar kontinuerligt med vår hantering och säkerhet rörande er personliga integritet i enlighet med GDPR.

Lagring, insamling och användning av personuppgifter göras i den utsträckning som krävs för att vi som leverantör av en tjänst ska kunna utföra vårt åtagande enligt avtal och uppfylla försäkringsavtal, bokföringslagen och lagstadgade lagringstider vilket är i normalfallet 10 år.

 

För att komma i kontakt med oss om du har frågor om vår policy, dina rättigheter eller hur vi använder oss av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt” här ovanför.