Provtryckning / lufttäthetsmätning av byggnad

Ett allt större miljötänk hos allmänheten och ökad energimedvetenhet har ställt högre krav på utförande och kvalitet på nyproduktion av byggnader. För att klara dagens energikrav och för att verifiera kvalitet kan en provtryckning utföras för att kontrollera tätheten på klimatskalet.

I samband med provtryckning utförs också en läckagesökning vilket innebär att större läckage och otätheter identifieras med värmekamera eller rök för att eventuellt förbättras. Täthetsmätningen utförs med fördel när klimatskalet är tätt (dvs. ångspärren), detta för att eventuella otätheter då med enkla medel kan avhjälpas.

Några anledningar till varför man bör kontrollera tätheten:

 • Ett tätt hus leder till lägre energianvändning
 • Minskad risk för fuktproblem genom konvektion
 • Undvika olägenheter orsakade av kalldrag från exempel fönster, dörrar, golvvinklar och dylikt.

 

Vi har sedan starten 2008 utfört över 1500 mätningar av villor, hyreshus, lokaler och stora fastigheter.

Kontakta oss för mer information.

Hur går en provtryckning till?

Hela proceduren inklusive rapporteringen är reglerad enligt en standard som heter SS-EN 13829, även utrustningen som vi använder följer standarden. Vår utrustning är av märket Minneapolis Blowerdoor och består av en kalibrerad fläkt tillsammans med en tryck- och luftflödesmätare samt en panel i vilket fläkten monteras. Panelen går att montera i en öppning för dörr, balkongdörr eller ett större fönster.

Vid provtryckningstillfället bör alla delar som påverkar tätheten vara färdigställda för att ett korrekt värde skall erhållas. Vid täthetsmätningen måste alla avsiktliga håltagningar stängas eller tätas. Som exempel ska fönster stängas, ventilationsdon och ventiler tätas, vattenlås och golvbrunnar tätas mm.

Fläkten skapar ett under- eller övertryck där luftmängden för att bibehålla ett valt tryck registreras, vanligen vid 10 olika tryckskillnader. Luftflödet fördelas per golv, tak och ytterväggar och ett läckagetal erhållas vid 50 pascals tryckskillnad.

Vad bör byggherren tänka på?

 • Ställa tydliga krav vid upphandlingen avseende lufttätheten.
 • Tätheten bör beaktas vid projekteringen.
 • Tydlig ansvarsfördelning för att de olika kraven ska uppfyllas.
 • Kontrollera att kompetensen finns.
 • Följa upp och verifiera att kraven har uppfyllts.

 

 

 • 911.IMGP3515.358x.jpg

  Mätutrustningen.

 

 Gör en förfrågan