Energideklaration

När en byggnad eller andel i en byggnad säljs, skall ägaren se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år, enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk. 

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader och självklart för att upplysa och informera kommande ägare om byggnadens energistatus. Vi hjälper byggnadsägaren med energibesiktning och upprättar en energideklaration.

Vid årskiftet 2013/14 infördes en ny energiklassning för byggnader, likt den för hushållsmaskiner. Byggnaderna klassas utrifrån en 7-gradig skala från A-G. Klass C motsvarar nybyggnation.

Energiklassningen och energiprestanda ska redovisas i annonseringen vid försäljning av byggnader.

Energiprestanda är energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel fördelat i kWh/m² uppvärmd golvyta och år.  

    

Vi är ett ackrediterat företag med certifierade energiexperter.

Umeå rådhuset